'ไตรศุลี'เผย'อนุทิน'ไม่รู้สึกว่า'นายกฯ' รวบอำนาจแก้'โควิด' แจง'รมต.'ทุกคนเห็นด้วย

'ไตรศุลี'เผย'อนุทิน'ไม่รู้สึกว่า'นายกฯ' รวบอำนาจแก้'โควิด' แจง'รมต.'ทุกคนเห็นด้วย

"ไตรศุลี" ปัด "นายกฯ" รวบอำนาจแก้ "โควิด" ยัน ไม่ใช่การลดบทบาท "รมต." ที่เกี่ยวข้อง แจง ได้หารือกันแล้ว เพื่อความรวดเร็ว "รมต." ทุกคนต่างเห็นด้วย เผย "อนุทิน" พร้อมทำงานร่วมกันต่อไป ด้วยความเป็นเอกภาพ

..ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 27 เม.. เห็นชอบการกำหนดอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมาย ใน 31 พระราชบัญญัติ (...) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาลยืนยันว่า ไม่ใช่การควบรวมอำนาจของนายกรัฐมนตรีและไม่ใช่การลดบทบาทของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก่อนการออกมติ ครม.ดังกล่าว ได้มีการหารืออย่างรอบด้านและมีความรัดกุม ว่าเพื่อให้การออกคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการมอบอำนาจ 31 ...ให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนต่างเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ว่าจะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความคล่องตัวมากขึ้น ถือเป็นการลดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

"ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.เมื่อวันที่ 29 เม..ที่ผ่านมาพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยืนยันต่อที่ประชุมว่า ไม่ได้ต้องการรวบอำนาจ แต่เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และนายกรัฐมนตรี ก็มีอำนาจเพียงการสั่งการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ส่วนการดำเนินงาน ยังเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยังเปิดใจในที่ประชุมว่า ไม่เคยรู้สึกว่านายกฯ รวบอำนาจแต่อย่างใด การทำงานร่วมกันเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเป็นไปด้วยดี มีการพูดคุยหารือกันโดยตลอด และยังจะทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้โดยเร็ว" ..ไตรศุลี กล่าว

..ไตรศุลี กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายในที่ประชุม ครม. ว่าการมอบอำนาจดังกล่าว เป็นการมอบอำนาจรัฐมนตรี เฉพาะส่วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อสั่งการข้ามกระทรวง ยกตัวอย่างเช่น ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การสั่งงานข้ามกระทรวงมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

..ไตรศุลี กล่าวว่า การทำงานของรัฐบาลโดยภาพรวมมีความเป็นเอกภาพ การสั่งการตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีลงมายังกระทรวงต่างๆเป็นไปด้วยดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ได้ประสานงานกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากข้อสั่งการตามระบบบริหารราชการ โทรศัพท์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น โดยเวลานี้รัฐบาลได้ระดมทุกสรรพกำลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤติให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ได้โดยเร็ว และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของรัฐบาลมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมั่นใจว่าแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาล จะช่วยให้สถานการณ์นี้คลี่คลายได้โดยเร็ว