กทม.ตั้งโรงพยาบาลสนามรับมือ 'โควิด' ตั้งเป้า 1,700 เตียง

กทม.ตั้งโรงพยาบาลสนามรับมือ 'โควิด' ตั้งเป้า 1,700 เตียง

เปิดชื่อ กทม.ตั้งโรงพยาบาลสนามรับมือ 'โควิด' ตั้งเป้า 1,700 เตียง

แหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมโรงพยาบาลสนามรับมือสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นว่า ก่อนหน้านี้ สำนักการแพทย์ กทม.ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ กทม.เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด อาทิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รองรับได้ 500 เตียง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแครองรับได้ 150-200 เตียง

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม 2-3 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ โดย กทม.วางเป้าดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้ได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง

161789336463

แหล่งข่าว เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ กทม.ยังเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการในพื้นที่ กทม.ซึ่งสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย กทม.ร่วมกันสอบสวนและคัดกรองโรค หากพบผู้ป่วยสงสัยจะประสานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ 1669) ดำเนินการจัดการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องสงสัยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม.

161789339442

สำนักการแพทย์ยังได้เตรียมความพร้อมรับมือ กรณีการระบาดของโควิด อาทิ ฝึกซ้อมด้านสั่งการ การอำนวยการ ฝึกตามสถานการณ์หลัก สถานการณ์เสริม ประเมินผล การสอบสวนโรค ลงพื้นที่ ระบบส่งต่อ การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรการ ระบบไอที ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือผู้ป่วยอย่าปกปิดข้อมูล หรือปกปิดประวัติ เพื่อให้ทีมแพทย์ได้วินิจฉัยรักษาได้ทันทีแหล่งข่าวระบุ

161789341226