'โรม'ลั่นข้อกฎหมายทำได้ เชิญประธานศาลฎีกาแจงกมธ.

'โรม'ลั่นข้อกฎหมายทำได้ เชิญประธานศาลฎีกาแจงกมธ.

'โรม'ลั่นข้อกฎหมายทำได้ เชิญประธานศาลฎีกาแจงกมธ.

ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ..บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แถลงภายหลังการประชุมกมธ.การกฎหมายฯว่า  จากกรณีที่ตนได้แถลงข่าวและทำหนังสือถึงกมธ.การกฎหมายฯ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่ได้มีมติจาก กมธ.กฎหมาย

โดยเบื้องต้นในหนังสือเป็นการเชิญประธานศาลฎีกามาชี้แจงในกรณีที่มีข่าวลือว่าในการประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกามีการตั้งคำถามไปยังประธานศาลฎีกาว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ให้มีการประกันตัวแกนนำคณะราษฎร ทั้งที่ควรจะทำได้ และไม่มีข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ซึ่งประธานศาลฎีกา ได้ให้คำตอบในลักษณะว่ามีบุคคลภายนอกสั่งเข้ามาอีกที ต่อมาข่าวลือแพร่หลายจนกระทั่งโฆษกของศาลออกมาปฏิเสธ ซึ่งตนเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวสั้นมากและไม่กระจ่างได้จึงได้ทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อหารือกมธ.ว่าจะการเชิญประธานศาลฎีกา หรือตัวแทน มาชี้แจงต่อกมธ. ในฐานะที่ทำการตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับอำนาจมาจากสภาผู้แทนราษฎร

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า แต่ก็มีข้อคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 129 หรือไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ สภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 90 หรือไม่ ซึ่งในความเห็นของตน คิดว่าน่าจะทำได้เนื่องจากมาตรา 129 ได้กำหนดสิ่งที่กมธ.ทำไม่ได้ ถ้าเป็นการกระทบต่อคดีหรือบริหารงานบุคคลไม่สามารถที่จะเรียกผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีการเชิญผู้พิพากษาเข้ามาชี้แจงแล้ว เป็นการชี้แจงที่ไม่กระทบกับในตัวเนื้อหาของคดี ทั้งนี้การเรียกประธานศาลฎีกาเข้ามาเพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระของตัวผู้พิพากษา อำนาจตุลาการ และพูดคุยเรื่องภาพรวม จึงไม่ขัดหรือแย้งตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญแน่นอน ในทางกฎหมายน่าจะสามารถเรียกได้

"ขณะที่ในส่วนของ กมธ.เองยังไม่มีบทสรุปว่าจะส่งหนังสือถึงประธานศาลฎีกาหรือไม่ เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบจึงไม่สามารถหามติใดๆได้ นอกจากนี้ตนจะส่งหนังสือไปถามฝ่ายกฎหมายของสภาฯ ว่ากมธ.การกฎหมายฯสามารถเรียกประธานศาลฎีกาหรือตัวแทนมาตอบข้อสอบถามของ คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในวันที่ 7 เม..นี้" นายรังสิมันต์กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่ากมธ.การกฎหมายไม่มีหน้าที่เชิญประธานศาลฎีกาเข้ามาชี้แจงซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 129 นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือฉบับนี้มาให้กมธ.การกฎหมายฯ ลงวันที่ 31 มี.. ซึ่งคิดว่านพ.สุกิจยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้และยังไม่เห็นรายละเอียดจึงอาจจะให้ความเห็นไปตามที่ได้รับทราบข่าวตามสื่อต่างๆ จึงทำให้เป็นการให้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าประสงค์ที่ต้องการทำหน้าที่ในกมธ.