"โฆษก กมธ.ประชามติ" เผยกฤษฎีกา ปรับแค่2มาตรา - ไม่ขวาง "ประชาชน" เสนอทำประชามติ

"โฆษก กมธ.ประชามติ" เผยกฤษฎีกา ปรับแค่2มาตรา - ไม่ขวาง "ประชาชน" เสนอทำประชามติ

"วันชัย" เชื่อ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ไร้ปัญหา หาก กมธ.ฯ ตกลงกันได้  เผยมีแก้ 2 มาตรา รองรับสิทธิประชาชน-รัฐสภา เสนอทำประชามติ

       นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปวุฒิสภา ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.... ที่ค้างการพิจารณาในรัฐสภา ว่า ทราบในเบื้องต้นว่าทางกฤษฎีกาได้ปรับปรุงเนื้อหาจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 10 และมาตรา 11 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 9 ที่ได้แก้ไข และในการประชุมวิปวุฒิสภา เวลา 09.30 น. วันนี้ (31 มีนาคม) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ฐานะประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ จะนำรายละเอียดแจ้งให้กับที่ประชุมพร้อมทำความเข้าใจในเนื้อหา นอกจากนั้นวิปวุฒิสภาจะหารือและพูดคุยกับการลงมติ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนการลงมติมาตรา 9 ในที่ประชุมรัฐสภา และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

       ผู้สื่อข่าวถามถึงเนื้อหาที่ได้ปรับปรุง ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เสนอทำประชามติ นายวันชัย ในฐานะโฆษกกมธ.ฯประชามติ กล่าวว่า เชื่อว่าไม่มีรายละเอียดที่จำกัดสิทธิของประชาชน แต่การปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้อง กับที่รัฐสภาลงมติให้สิทธิประชาชนและรัฐสภา มีสิทธิเสนอเรื่องทำประชามติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้  รวมถึงไม่ขัดหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดไว้ในมาตรา 166 และมาตรา 256   และในการนัดประชุมกมธ.ฯ ประชามติ วันที่ 1 เมษายน นั้น จะนำรายละเอียดที่กฤษฎีกาเสนอพิจารณาหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในชั้นกมธ. เบื้องต้นเชื่อว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพราะมีเนื้อหาพิจารณาเพียง 2 มาตรา ทั้งนี้ต้องให้สิทธิกมธ.ฯ ทั้ง 49 คนได้อภิปรายและแสดงความเห็น

       เมื่อถามถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี ระบุเป็นสัญญาณว่า ร่างพ.ร.บ.ประชามติ จะผ่านวาระสาม นายวันชัย กล่าวโดยเชื่อว่าทุกคนต้องการให้ผ่านพิจารณา และที่ผ่านมานั้นไม่มีเจตนาจะยื้อหรือดึงเรื่อง แต่ต้องการให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน อย่างไรก็ตามหากการพิจารณาในชั้นกมธ.ฯประชามติ ในวันที่ 1 - 2 เมษายน นี้ สามารถตกลงและทำความเข้าใจกันได้ โดยไม่มีใครติดใจสงวนความเห็นจะไม่มีปัญหา  ส่วนกรณีที่อาจมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหลังผ่านวาระสามนั้น ตนไม่ทราบว่าจะมีบุคคลใดยื่นเรื่องหรือไม่ แต่ตนมองว่าหาก ในชั้นกมธ. ตกลงกันได้ และรัฐสภาเห็นร่วมกัน ขณะที่เนื้อหาเป็นไปตามกรอบและหลักการประชามติ ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 ที่ให้อำนาจ ครม.​ต่อการทำประชามติ และมาตรา 256 ว่าด้วยการทำประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะไม่เกิดกรณีที่ถูกมองว่าขัดรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น.