ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวก ปชช. ติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …

มีสาระสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อราชการ และลดขั้นตอนขอรับบริการ โดยประชาชนสามารถขออนุญาตในการจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ ขอรับบริการ รวมถึงจ่ายเงินทางออนไลน์ได้ และประชาชนสามารถจัดส่งเอกสารไปถึงหน่วยงานรัฐ และขอให้แจ้งกลับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งต้นฉบับโดยไม่ต้องสำเนาได้