"นิกร" แฉ "ราชการ" ไม่รับผลศึกษาญัตติ จาก "สภาฯ" ห่วงสูญเงินเปล่าเรื่องละ4ล้านบาท

"นิกร" แฉ "ราชการ" ไม่รับผลศึกษาญัตติ จาก "สภาฯ" ห่วงสูญเงินเปล่าเรื่องละ4ล้านบาท

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา รับงานสภาฯมีปัญหา กรณีพิจารณาญัตติ ไม่ทัน ตั้ง กมธ.วิสามัญ มาก ส.ส.ไม่พอประชุม เสนอให้หน่วยงาน แต่ไม่ทำ ห่วงสูญเงินเปล่า

       นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ส่องอนาคตการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  ในมิติรัฐสภา พรรคการเมือง และการเมืองภาคพลเมือง ตอนหนึ่งว่า งานในสภาผู้แทนราษฎร มีญัตติที่ ส.ส.เสนอค้างการพิจารณาจำนวนมาก  ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ แก้ปัญหาด้วยการนัดประชุมวันศุกร์ และจัดรวมกลุ่มญัตติ อย่างไรก็ดีมีปัญหาเกิดขึ้น คือ ส.ส.ไม่พอ จึงไม่เข้าประชุม ทำให้องค์ประชุมไม่ครบเพราะสภาฯ มีกรรมาธิการ (กมธ.) 35 คณะ และมีคณะอนุกมธ. อีกจำนวนมาก ทั้งนี้ได้พยายามแก้ปัญหาผ่านโดยจัดระบบใหม่ ให้อนุกมธ.ฯ​ไปพิจารณา แต่ยังประดักประเดิด

       นายนิกร กล่าวด้วยว่า ญัตติที่ผ่านพิจารณาจะนำไปสู่การศึกษา ซึ่งใช้งบประมาณมากถึง 4 ล้านบาท แต่เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว ส่งให้หน่วยงานไปดำเนินการ แต่ในทางปฏิบัติไม่เกิดขึ้น เช่น เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นต้น ดังนั้นต้องมีกลไกใหม่ จากเดิมที่เรื่องที่ศึกษาและเสนอต่อสภา พร้อมมีข้อสังเกตุกำกับ ให้หน่วยงานไปดำเนินการตามข้อสังเกตภายใน 60 วัน แต่กลับไม่พบว่ามีหน่วยงานใดดำเนินการ ดังนั้นญัตติที่ให้ศึกษาหากไม่ติดตาม จะสูญเปล่า.