'จุรินทร์' สั่ง ฝ่ายกฎหมายพรรค ยกร่างรธน. แยกรายประเด็น จ่อหารือพรรคร่วม

'จุรินทร์' สั่ง ฝ่ายกฎหมายพรรค ยกร่างรธน. แยกรายประเด็น จ่อหารือพรรคร่วม

'หัวหน้า ปชป.' ให้ฝ่ายกฎหมาย ยกร่างรัฐธรรมนูญแยกรายประเด็น เตรียมหารือร่วมรัฐบาล พร้อมให้เวลากรรมาธิการเสียงข้างน้อย แก้กฎหมายประชามติ หากเข้าวาระ 3 พร้อมสนับสนุน

27 มี.ค. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว และคาดว่า 1 – 2 สัปดาห์นี้ก็น่าจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะได้นำไปหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ส่วนที่พลังประชารัฐได้เตรียมเสนอร่างเป็นของตัวเอง และให้พรรคร่วมเสนอแยกกันนั้น เรื่องนี้ต้องถามพรรคพลังประชารัฐ ส่วนประชาธิปัตย์นั้นชัดเจนว่า ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปร่างแยกเป็นรายประเด็น ร่างละ 1 ประเด็น โดยไม่นำหลายประเด็นไปรวมในร่างเดียว 

"ทั้งนี้หาก 1 ร่าง มี 3 ประเด็น เห็นด้วย 2 ประเด็น ไม่เห็นด้วย 1 ประเด็น ก็จะทำให้ร่างนั้นตกไป และนำไปหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ประเด็นไหนที่เห็นตรงกัน หรือประเด็นไหนที่ยังเห็นไม่ตรงกัน และจะปรับไปเป็นอย่างไร เพราะถึงอย่างไรก็จำเป็นจะต้องอาศัยเสียงร่วมกัน และต้องอาศัยเสียงวุฒิสมาชิก และฝ่ายค้านด้วย การแก้รัฐธรรมนูญจึงจะสำเร็จได้"

เมื่อถามว่า ประเด็นเร่งด่วนที่เห็นสมควรแก้ไขเป็นรายมาตรา มีประเด็นไหนควรแก้ไขบ้าง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของวุฒิสมาชิก รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของสิทธิชุมชน เรื่องการกระจายอำนาจ เป็นต้น แต่ก็จะไปลำดับความสำคัญ และหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นด้วย 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายประชามติ ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ นายจุรินทร์ กล่าวว่า  พรรคสนับสนุนกฎหมายประชามติ เพราะฉะนั้น ถ้านำเข้าสู่การพิจารณาต่อไป ก็จะให้ความเห็นชอบ เพราะอยากเห็นกฎหมายประชามติเกิดขึ้นโดยเร็ว เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเมื่อบังคับใช้แล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปทำให้การแก้รัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จได้ เพราะเงื่อนไขหนึ่งของการแก้รัฐธรรมนูญนั้น บางมาตราบังคับว่าจะต้องนำไปทำประชามติด้วย หากไม่มีกฎหมายประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้ หรือทำได้ก็ไม่สำเร็จก็ต้องรอกฎหมายประชามติ เพราะฉะนั้นการมีกฎหมายประชามติไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นกฎหมายที่บังคับไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา มีการถอนร่าง ได้มีการแก้ไขในมาตรา 9 และมี ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยมีความกังวลหรือไม่ว่าจะถูกตีตกไปในชั้นวาระสามแล้วจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองตามมา นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนยังไม่ขอให้ความเห็นไกลไปถึงตรงนั้น เพราะขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการวาระที่สอง และบังเอิญไปสะดุดอยู่ที่มาตราหนึ่ง ซึ่งกรรมาธิการก็ขอไปปรับปรุงแก้ไขร่างในมาตราอื่นๆ ที่ตามมา เพราะว่าบังเอิญมีมาตราหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก และมาตราต่อมาก็ร่างสอดคล้องกันไปแล้ว

เพราะฉะนั้น เมื่อกลายเป็นเรื่องที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ก็เลยต้องไปปรับแก้ไขมาตราอื่นๆ ที่ตามมาให้สอดคล้องกัน ก็ให้เวลาก่อน เมื่อเสร็จมาแล้วนำกลับมาก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการจนครบวาระที่สอง และวาระที่สาม ซึ่งประชาธิปัตย์ก็เห็นว่ากฎหมายประชามติเป็นเรื่องจำเป็น และพร้อมจะให้การสนับสนุน