'พรรคกล้า' ยื่น 'สตง.' สอบ สทศ.จัดสอบ O-Net ป.6-ม.3 ไม่คุ้มค่า

'พรรคกล้า' ยื่น 'สตง.' สอบ สทศ.จัดสอบ O-Net ป.6-ม.3 ไม่คุ้มค่า

“พรรคกล้า” ยื่น สตง.ตรวจสอบ สทศ. จัดสอบ O-Net ป.6 , ม.3 ไม่คุ้มค่า หวั่นเด็กเรียนไม่เท่ากัน ประเมินผลการจัดการศึกษาไม่ได้

วันที่ 19 มี.. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า พร้อมด้วยนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคกล้า กล่องการศึกษา เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอให้ตรวจสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ใช้งบประมาณจัดสอบ O-Net ระดับชั้นป.6 และม.3 ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสทศรวมถึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 4 วรรคสิบ แห่ง ...ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ..2561

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยทำหนังสือถึง สทศ.ให้ยกเลิกสอบ O-Net ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสอง ทำให้การเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน แต่ สทศ.ยังยืนยันที่จะจัดสอบ จนในที่สุดมีข้อสรุปให้เป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนที่จะเข้าทดสอบตามความสมัครใจ ขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ก็แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วว่า ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ตประกอบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ .1 และ .4

นายอรรถวิชช์ กล่าวต่อว่า จากเหตุผลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการสอบ O-Net ไม่ใช่เรื่องจำเป็น เพราะผลสอบเด็กเอาไปใช้ประกอบสอบเข้าโรงเรียนรัฐชั้น .1 และม.4 ปีนี้ไม่ได้ อีกทั้งผลสอบไม่สามารถประเมินผลการศึกษาไทยได้ เพราะเด็กเลือกสอบโดยสมัครใจบางคนสอบ บางคนไม่สอบ จึงไม่มีค่าเฉลี่ยที่แท้จริง แต่ สทศ.ยังคงจัดสอบ O-Net ระดับ .6 และ .3 เมื่อวันที่ 13 – 14 มี..ที่ผ่านมาจึงเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และยังเป็นการผลักภาระให้เด็กนักเรียนต้องแบกรับความเครียด สอบมากเกินไปโดยไม่จำเป็น

"งบประมาณ 700 กว่าล้านบาท ที่ใช้อยู่ทุกๆ ปี นอกจากวัดผลว่าเด็กได้คะแนนมากน้อยแล้ว มีอะไรจะเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการศึกษาไทยบ้าง" นายอรรถวิชช์ กล่าว

161614433822

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า แทนที่จะยกเลิกการสอบ O-Net ไปก่อน แต่กลับจัดสอบต่อไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่นักเรียนต้องแบกรับ ซึ่งอาจเป็นเพราะ สทศ.เคยชินกับการทำงานระบบราชการล้าหลังแบบนี้อยู่แล้วจึงไม่ยกเลิกการสอบ และผลักภาระให้นักเรียนแทน หรือหากเลวร้ายที่สุด อาจเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในการจัดสอบเช่น การใช้งบประมาณจัดการบุคลากร สถานที่ โรงพิมพ์ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินวิทยฐานะครูหรือไม่ จนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถยกเลิกสอบ O-Net ได้ จึงเป็นเหตุที่พรรคกล้าต้องยื่นหนังสือขอให้ สตง.ดำเนินการตรวจสอบ