"ส.ส.เพื่อไทย" วอน "ศาลรัฐธรรมนูญ" ช่วยเป็นทางออก วิกฤตรัฐธรรมนูญ

"ส.ส.เพื่อไทย" วอน "ศาลรัฐธรรมนูญ" ช่วยเป็นทางออก วิกฤตรัฐธรรมนูญ

"ชวลิต" ดักทางข่าว ทำแท้งรัฐธรรมนูญวาระสาม วอน ศาลรัฐธรรมนูญ นำความเห็น ประเด็นสังคม ประกอบวินิจฉัย เพื่อหาทางออกจากวิกฤต

 
         นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย  กล่าวต่อประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูย เตรียมพิจารณาเรื่องที่รัฐสภายื่นให้วินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาต่อการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมอบอำนาจให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)​ดำเนินการ ซึ่งมีกระแสข่าวว่า จะมีผลทำให้รัฐสภาไม่สามารถลงมติวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ว่า ศาลรัฐธรรมนูญควรนำความเห็นทางสังคมและความเห็นทางการเมือง จากประชาชน รวมถึงความเชื่อมั่นประเทศมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว  เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับหลังรัฐประหารนั้นไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลางและไม่เป็นประชาธิปไตย รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนไทยและชาวโลก  อีกทั้งปัจจุบับพรรคการเมืองมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญ  รวมถึงมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มเยาวชน ดังนั้นตนหวังว่าศาลรับธรรมนูญจะร่วมหาทางออกให้กับปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ คลี่คลายวิกฤตรัฐธรรมนูได้.