'พนิต' ย้ำจุดยืนเดิม ต้านทุจริต-ไม่พายเรือให้โจรนั่ง

'พนิต' ย้ำจุดยืนเดิม ต้านทุจริต-ไม่พายเรือให้โจรนั่ง

"พนิต" เกาะติดอภิปรายฯ ประกาศย้ำจุดยืนเดิม พร้อมโหวตต้านทุจริต ไม่พายเรือให้โจรนั่ง

วันที่ 19 .. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ..บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ค มีเนื้อหาระบุว่า จุดยืนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ผมนั่งฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯ กับทุกประเด็นจากฝ่ายค้านและตั้งใจฟังชี้แจงในทุกประเด็นเช่นเดียวกันจากรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งครั้งนี้มีผู้ถูกอภิปราย 10 ท่าน (ขณะนี้มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายไปแล้ว จำนวน 9 ท่านซึ่งยังขาดอีก 1 ท่าน)

ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมรับฟังการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นตลอด 4 วันนี้ และช่วยกันแสดงความเห็นบนหลักการและเหตุผลถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบันไปด้วยกัน

ส่วนตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ผมยืนยันจุดยืนเดิมคือ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นหนึ่งเสียงที่ "จะลงมติ" สะท้อนความเห็นและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน

#พนิตคนเดิม

#ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

#ไม่พายเรือให้โจรนั่ง

161371552988