"ชวน" ตั้ง "กรรมการสมานฉันท์" แล้ว นัดถกครั้งแรก 18 มกราคม

"ชวน" ตั้ง "กรรมการสมานฉันท์" แล้ว นัดถกครั้งแรก 18 มกราคม

กรรมการสมานฉันท์ ตั้งได้แล้ว หลังใช้เวลาคัดสรรกรรมการ นานถึง 47วัน เตรียมประชุมนัดแรก 18 มกราคมนี้ "ชวน" ร่วมวงด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา ได้ลงนามประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์  จำนวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากตัวแทนของฝั่งรัฐบาล, พรรคร่วมรัฐบาล,ส.ว. และนักวิชาการ โดยมีรายชื่อตามที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ คือ 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กระทรวงกลาโหม 2.นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ 3.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ภูมิใจไทย 4.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 5.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว.สายข้าราชการ 6.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.สายสังคม

7.นายนิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 8.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9.นายสุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  10.นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ 11. นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน

ทั้งนี้ในคำสั่งดังกล่าวยังได้แต่งตั้งให้นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

     ทั้งนี้นายคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ประสานไปยังกรรมการที่แต่งตั้ง ให้ร่วมประชุมนัดแรกวันที่ 18 มกราคม เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา โดยในนัดแรกช่วงต้น นายชวน จะเข้าร่วมประชุมและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย เบื้องต้นคาดว่านายชวนจะกล่าวถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ดังกล่าว สำหรับวาระประชุมของกรรมการนั้น จะเริ่มจากการเลือกกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น ประธาน, รองประธาน, โฆษก และมีวาระที่กรรมการต้องพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการด้านงานปรองดองจำวน 4 คน รวมถึงหารือถึงกรณีของกรรมการที่กำหนดให้มาจากผู้ชุมนุมด้วย

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการตั้งกรรมการสมานฉันท์ นั้น ได้ใช้เวลา 47 วันนับจากวันที่นายชวนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นชอบกับโครงสร้างของกรรมการสมานฉันท์ ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้นำเสนอ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563.