รัฐสภาเห็นชอบ 3ร่างข้อตกลงส่งออกสินค้าไทยไป "อียู-ยูเค" 

รัฐสภาเห็นชอบ 3ร่างข้อตกลงส่งออกสินค้าไทยไป "อียู-ยูเค" 

รัฐสภาลงมติเห็นชอบ ข้อตกลงส่งสินค้าไป อียู - ยูเค ฉบับใหม่ รวม3 ฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์

     เมื่อเวลา 10.00 น.  การประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงมติชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ต่อร่างความตกลงและร่างหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย ตามมาตรา 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันสำหรับสินค้าที่มีโควตาภาษีในตารางข้อผูกพันของสหภาพยุโรป อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร, 2, ร่างหนังสือจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรถึงรัฐบาลแห่งประเทศไทย และ 3.ร่างหนังสือจากรัฐบาลแห่งประเทศไทยถึงรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ


      ทั้งนี้นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำเสนอเหตุผลต่อรัฐสภา ว่า ความตกลงสินค้าที่ไทยได้โควต้าจากสหภาพยุโรป (อียู) เปลี่ยนแปลง เพราะอังกฤษแยกตัวออกออกจากสหภาพยุโรป ทำให้ไทยต้องเจรจาการส่งออกสินค้า โดยแยกความตกลง 2 ฉบับ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เจรจารายละเอียดของโควต้าสินค้าไทยยังมีจำนวนใกล้เคียง คือ โควต้าสินค้าจากอียู มี 31 รายการสินค้า ส่วน อังกฤษมี 32 รายการสินค้า ทั้งนี้การเจรจาดังกล่าวหารัฐสภาให้ความเห็นชอบจะทันใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม นี้.