"ชวน" เคาะ ให้รัฐสภา ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 17 พฤศจิกายน

"ชวน" เคาะ ให้รัฐสภา ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  17 พฤศจิกายน

ประธานรัฐสภา เผย บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน วันที่ 17 พฤศจิกายน หลังเสร็จ6ญัตติที่เสนอโดยส.ส.

      นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงผลการตรวจสอบรายชื่อของประชาชนที่ร่วมสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่นำยื่นโดยโครงการอินเตอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน (ไอลอว์) ว่า ได้รับแจ้งผลมีผู้ที่ยื่นคัดค้าน จำนวน 400 คน แต่เนื่องจากมีผู้ลงชื่อสนับสนุนหลักแสนคนจงไม่มีปัญหา ดังนั้นตนจะนำเรื่องบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน ทั้งนี้ตามข้อบังคับต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ดังนั้นการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จึงทำได้วันที่ 17 พฤศจิกายน หลังจากการพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 6 ญัตติแล้วเสร็จ  ทั้งนี้ตนจะหารือ ว่า การพิจารณาดังกล่าว ในวันเดียวจะพอหรือไม่ เพราะการลงมติต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง ถ้าไม่ทันจะพิจารณาต่อในวันที่ 18 พฤศจิกายน.