"ไพบูลย์" เสนอ "ครม." ทำประชามติ ห้ามม็อบชุมนุม2ปี อ้าง ป้องกัน"โควิด-19" ระบาด

"ไพบูลย์" เสนอ "ครม." ทำประชามติ ห้ามม็อบชุมนุม2ปี อ้าง ป้องกัน"โควิด-19" ระบาด

รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เสนอ ครม.​ทำประชามติ ตามรัฐธรรมนูญ ห้ามม็อบชุมนุม2ปี อ้างป้องกันการระบาดของโควิด-19 แนะ ถามพ่วงเลือกตั้ง นายก อบจ.​20ธันวาคม นี้ เพื่อประหยัดงบประมาณ

       นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมือง โดยใช้มาตรา 166 ทำประชามติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การตั้งคำถามผิดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญที่ห้ามเรื่องบุคคล หรือ เรื่องทีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ตนเสนอให้ใช้คำถามว่า 

 

“ท่านเห็นอย่างไร หากรัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้มีการจัดชุมนุมทางการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายชุมนุมสาธารณะ มีการกระทำก้าวล่วงรัฐธรรมนูญมาตรา 6 อันเป็นเหตุให้กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะจากความขัดแย้งของคนในชาติ และให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถดำเนินการได้ลุล่วง รัฐบาลจึงจะใช้มาตรการทางกฏหมายขั้นเด็ดขาดห้ามชุมนุมการเมืองดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออกเสียงประชามติ”

      นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่าเพื่อให้การออกเสียงประชามติซึ่งเป็นทางออกของประเทศ ทำได้รวดเร็วและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จึงเสนอให้การออกเสียงประชามติทำพ่วงไปพร้อมกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัดในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ กำหนดเพิ่มเขตกรุงเทพมหานครให้ กกต.จัดออกเสียงประชามติเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ใช้งบประมาณทำประชามติจำนวนไม่มาก ขณะที่กระบวนการทำประชามติระหว่างที่ไม่มีกฎหมายประชามติใช้บังคับนั้น ควรใช้อำนาจตราพระราชกำหนดใช้เป็นการเฉพาะ เพราะถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ.