'รมว.แรงงาน' สั่งเข้ม คนงานเก็บผลไม้ป่า กลับไทย 5,293 คน

'รมว.แรงงาน' สั่งเข้ม คนงานเก็บผลไม้ป่า กลับไทย 5,293 คน

“รมว.แรงงาน” สั่งเข้ม คนงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์และสวีเดน 5,293 ชีวิต ตรวจโควิด-19 ก่อนกลับไทย พร้อมกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ ศบค.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยคนงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน 5,293 คน  ที่กำลังทยอยเดินทางกลับประเทศไทยหลังทำงานครบสัญญาจ้าง โดยกลุ่มแรกจำนวน 498 คน มีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และทยอยเดินทางกลับเข้ามาเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,293 คน โดยทั้งหมดมีการแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 (ภายใน 72 ชม.) ก่อนเดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อโดยสารเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นต้องเข้าสู่สถานกักกัน 14 วัน โดยมี 2 รูปแบบ คือ Alternative State Quarantine (ASQ) สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก และ Organization Quarantine (OQ) สถานกักกันโรคของหน่วยงาน ซึ่งมีนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทยทั้งหมด ตามมาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์-สวีเดน ฤดูกาลปี 2020 ของกรมการจัดหางาน

ขณะนี้ได้มอบหมาย กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และด่านตรวจคนหางาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานยึดถือตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน ในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้หลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงาน มีทักษะฝีมือดี และประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้

ทั้งนี้ ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคนงานไทยที่ต้องการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า หรือเดินทางไปทำงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และได้ค่าจ้างที่เหมาะสมแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานวางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนงานไทย