เปิดบัญชีรายได้ 'เงินบริจาค' พรรคประชาชนปฏิรูป 19.9 ล้าน

เปิดบัญชีรายได้ 'เงินบริจาค' พรรคประชาชนปฏิรูป 19.9 ล้าน

"สมชัย" จี้ถาม กกต. 3 ข้อเร่งแจงเงินบริจาค "ประชาชนปฏิรูป" 19.9 ล้านนำไปทำอะไร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คว่า 1 ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ลงมติยุบพรรคและนำตัวเองไปเป็น ..บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2562)     

ครบ 390 วัน สำคัญอย่างไร ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค  ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.ชำระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.) และ สามารถขยายได้อีก 180 วัน ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามกำหนดดังกล่าว แต่กลับไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าใดที่ให้ประชาชนได้รับรู้

นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 2562 พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค  ในแต่ละเดือนดังนี้

ธันวาคม  2561       330,000  บาท

มกราคม  2562     9,920,000  บาท

กุมภาพันธ์  2562  7,780,000  บาท

มีนาคม  2562       1,110,000  บาท

กรกฎาคม  2562     650,000  บาท

สิงหาคม   2562       170,340 บาท

รวมเป็นเงิน 19,960,340  บาท

เงิน 19.9 ล้านบาทนี้ เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสาธารณกุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่มีประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล

คำถามสำคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต.วันนี้

1.รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจำนวนเท่าใด

2.พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆ ให้แก่ กกต.ตรงตามกำหนด 30 วันหลังจากยุบพรรคหรือไม่

3.ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ทำการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้วได้ส่งไปในวันที่เท่าไร และมีรายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง

ผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบคำถามทั้งสามคำถาม คือ เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง  และ ประธาน กกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคเมือง ครับ