'เพนกวิน' โดนหมายจับชุมนุม แจ้ง 8 ข้อหา

ตำรวจนครบาลแจ้ง 8 ข้อหา นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ เผยผลักรั้วเหล็กล้มทำตำรวจหญิงเจ็บจนต้องแจ้งข้อหาร่วมกันใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย และจิตใจ ที่มีการชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 18 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า ด้วยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มแกนนํากิจกรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบุคคลเพื่อเรียกร้อง ในประเด็นต่าง ๆ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําผิดกฎหมาย จึงได้มี การแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สน.สําราญราษฎร์

ต่อมาปรากฏหลักฐานตามสมควรว่ากลุ่มแกนนําจากกิจกรรมดังกล่าว ได้กระทําความผิดอาญาและเป็นกรณีที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับได้และในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้จับกุมตัว แกนนําจัดกิจกรรม จํานวน 2 ราย คือ นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ นายอานนท์ นําภา ตามหมายจับศาลอาญา โดยศาล อาญาได้อนุญาตให้ประกันตัว รายละเอียดตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ต่อมา วันนี้ ( 14 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้จับกุมตัวแกนนําจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 1 ราย คือ นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 6 สิงหาคม ในข้อหา

-ร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนฯ
- ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองฯ
- ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย หรือกระทําการ
ดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคฯ
- ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรฯ
- ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรฯ
- ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนฯ
- ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

- ร่วมกันใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

159746459820

บช.น. ขอเรียนให้ทราบว่า การดําเนินคดีและการจับกุมแกนนําจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดําเนินการ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ของผู้ถูกจับกุม ได้ให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนทําการสอบสวน ได้แจ้งสิทธิ และควบคุมตัวตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวน จะได้นําตัวไปยื่นคําร้องขอฝากขังต่อศาลอาญา ในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทําการต่อไป

มีรายงานว่า สำหรับข้อหา "ร่วมกันใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ" นั้น สืบเนื่องจากนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ได้ร่วมกับพวก ดันแผงกั้นรั้วเหล็กล้ม จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อคฝ. หญิง ได้รับบาดเจ็บ