ลุ้น 'เมทินี ชโลทร' คว้าเก้าอี้ 'ประธานศาลฎีกา' หญิงคนแรกของไทย

ลุ้น 'เมทินี ชโลทร' คว้าเก้าอี้ 'ประธานศาลฎีกา' หญิงคนแรกของไทย

จับตา ลุ้น "เมทินี ชโลทร" คว้าเก้าอี้ "ประธานศาลฎีกา" หญิงคนแรกของไทย

เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ต.ค. 2563  โดยมีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา หาก คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. มีมติเห็นชอบ จะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ มีการสับเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 48 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งตามลำดับอาวุโส มีโอกาสที่จะขึ้นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไป สำหรับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ถือว่ามีความอาวุโส รองลงมาจากประธานศาลฎีกา

และมีการเสนอขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา อย่าง นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา 
นายเสรี เพศประเสริฐ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา 

 นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกาแล้ว ยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ที่ได้รับเลือกคะแนนสูงอันดับ 1

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งนับอาวุโสเป็นคิวขึ้นประธานศาลฎีกา ต่อจาก น.ส.ปิยกุล ผู้ที่ถูกเสนอบัญชีรายชื่อนั่งประธานศาลอุทธรณ์ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสำคัญในภาคเหนือ

โดยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าว นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.ต. จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต. ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งบริหารดังกล่าว

ลุ้น 'เมทินี ชโลทร' คว้าเก้าอี้ 'ประธานศาลฎีกา' หญิงคนแรกของไทย