นายกฯ เซ็นตั้งทีมที่ปรึกษาแก้ผลกระทบโควิด

นายกฯ เซ็นตั้งทีมที่ปรึกษาแก้ผลกระทบโควิด

นายกฯ เซ็นตั้งทีมที่ปรึกษาแก้ผลกระทบโควิด "นพ.เหรียญทอง-ประสาร-สมชัย-วีระ" ร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยระบุว่า เพื่อให้การปฎิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จึงแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

มีหน้าที่เสนอความเห็นทางวิชาการ แนวทางป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม จากการระบาดของไวรัส  โดยมีรายชื่อสำคัญ อาทิ

นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน นายเทียนฉาย กีระนันท์ เป็นรองประธาน นายวุฒิสาร ตันไชย นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายวรากรณ์ สามโกเศศ พล..นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวีระ ธีระภัทรานนท์ นายสมชัย จิตสุชน เป็นต้น

 

158833670183

158833670045