'เฉลิมชัย' ยัน 15 พ.ค. จ่ายเยียวยา 5 พัน เกษตรกรชุดแรก

'เฉลิมชัย' ยัน 15 พ.ค. จ่ายเยียวยา 5 พัน เกษตรกรชุดแรก

"เฉลิมชัย" ยัน 15 พ.ค. จ่ายเยียวยา 5 พัน เกษตรกรชุดแรก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5 พันบาท ระยะเวลา 3 เดือน รวม 1.5 หมื่นบาท ลดผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาดโควิด-19 ว่า

รัฐบาลจ่ายเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด พร้อมตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่นๆเช่นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จะขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก ยาสูบ ดูแล โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต้องส่งทะเบียนเกษตรกรมาให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน ทั้งนี้หากใครตกหล่น ให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

 "กระทรวงเกษตรฯจะตรวจเลขบัตรประชาชน 13 อีกครั้ง ตรวจความซ้ำซ้อนทะเบียนเกษตรภายในของกระทรวงเกษตรฯและส่งไปกระทรวงการคลัง เพื่อไปตรวจ ไม่ให้มีชื่อซ้ำกับโครงการอื่นๆเช่นโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน เงินชุดแรกถึงมือเกษตรกรได้รับกลางเดือนพ.ค. นี้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วที่สุดและสามารถใช้เป็นเงินทุนในการทำเกษตรรอบใหม่" นายเฉลิมชัย กล่าว