มท.2 มอบนโยบายกปน. เร่งรัดช่วยปชช.ช่วงโควิด-19

มท.2 มอบนโยบายกปน. เร่งรัดช่วยปชช.ช่วงโควิด-19

"นิพนธ์" มอบนโยบาย "การประปานครหลวง" ให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม เร่งรัดช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 เม.ย.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวง(บอร์ดกปน.)​ ชุดใหม่ ที่ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

หลังจากที่คณะกรรมการการประปานครหลวงบางส่วนได้ลาออกและครบวาระการดำรวตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดใหม่ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ในฐานะที่กำกับดูแลการประปานครหลวง(กปน.)​ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลเรื่องน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ

รมช.มท. กล่าวว่า "ในการนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการประปานครหลวง หรือ บอร์ดกปน. เพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการที่มุ่งเน้นบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล(Good Governance)เพื่อความเป็นเลิศ และสิ่งสำคัญคือการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างช่วงนี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ที่ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งประเทศ ต้องหยุดการทำงานชั่วคราวตามนโยบายของรัฐทำให้ขาดรายได้ ซึ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน เพราะเป็นความเดือดร้อนที่ กปน.ต้องเข้าไปช่วยเหลือบรรเทา และที่ผ่านมาก็ได้กำหนดมาตรการต่างๆไปแล้วเช่น การลดค่าน้ำประปา 3% การชะลอตัดมิเตอร์น้ำออกไปอีก 3 เดือน เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างตามมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือลดภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ และขอให้เร่งรัดในการออกมาตรการต่างๆโดยด่วนต่อไป"