'ไทย-มาเลเซีย' เร่งช่วยคนไทยในมาเลเซีย จากวิกฤติโควิด-19

'ไทย-มาเลเซีย' เร่งช่วยคนไทยในมาเลเซีย จากวิกฤติโควิด-19

"ดร.ศุภลักษณ์" เผย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนคนไทยในมาเลเซีย จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องดำเนินมาตรการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานฝ่ายไทยที่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จึงได้หารือร่วมกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

โดยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ประสานให้บริษัท HESS (Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited) ในฐานะบริษัทผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC Contractor) พื้นที่แปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ดำเนินการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือคนไทยผ่านสถานเอกอัครราชฑูตไทย ด้วยการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมีหน่วยงาน MISAR (Malaysia International Search and Rescue) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอ็นจีโอของประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและแจกจ่ายของให้กับคนไทย จำนวน 200 คน ที่อาศัยอยู่บริเวณ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขต Taman Melati ในกรุง Kualar Lumpur พื้นที่ในรัฐ Kelantan และรัฐ Terengganu ตามความประสงค์ของสถานฑูตไทยในประเทศมาเลเซีย โดยได้เริ่มแจกจ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มาตรการให้ความช่วยเหลือให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MTJA ตามเจตนารมย์ของ MTJA ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกบริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานคู่ขนานกับการคืนประโยชน์สู่สังคม ซึ่งรวมไปถึงการช่วยแก้ปัญหาและวิกฤติต่างๆ อย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซียจากสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ในครั้งนี้