ชี้ กองสลากไร้อำนาจเลื่อนออก 'ล็อตเตอรี่'

ชี้ กองสลากไร้อำนาจเลื่อนออก 'ล็อตเตอรี่'

"ศรีสุวรรณ" ชี้ กองสลากไร้อำนาจเลื่อนการออกล็อตเตอรี่ ลั่น หากได้รับความเดือนร้อน สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามความเป็นจริงได้ เผย "นายกฯ" ควรตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดคณะกรรมการสลากฯ ทั้งหมดด้วย

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเลื่อนออกสลากในงวดวันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 16 เม.ย. 63 และเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่ 2 พ.ค. 63 โดยอ้างเหตุภาวะวิกฤติโควิด-19 ทำให้ผู้ค้าขายสลากได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนั้น การใช้อำนาจเลื่อนการออกฉลากไปโดยพละการของคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2562 นั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้ ซึ่งการมีมติเลื่อนการออกฉลากดังกล่าวของคณะกรรมการฯ อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำหนดให้มีหน้าที่ไว้เพียง 3 ประการ คือ 1. ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. จัดการโรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และ 3.กระทำการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากฯ และเป็นการใช้อำนาจที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ 10 ข้อที่กฎหมายข้างต้นกำหนดไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองสลากฯ ขึ้นมาอีกด้วย เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปอ.157

ทั้งนี้ หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเลื่อนการออกสลากไม่ว่าสาเหตุใด จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีเสียก่อน ส่วนนายกรัฐมนตรีจะอ้างการใช้อำนาจตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 มาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนการออกสลากฯของสำนักงานสลากฯ ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำหนดให้มีการโอนพรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2562 มาอยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว จึงจะใช้อำนาจดังกล่าวมิได้ดังนั้น หากผู้ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คนเดินขาย ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว หรือประชาชนคนซื้อหวยหากได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในการใช้อำนาจของคณะกรรมการสำนักงานสลากฯในครั้งนี้ สามารถใช้สิทธิทางศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามความเป็นจริงได้ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีควรตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิดคณะกรรมการสลากฯทั้งหมดด้วย จึงจะชอบ