ครม. ตั้ง 'บิ๊กป๊อก' นั่ง ปธ.คณะกรรมการสำรวจการกักตุนสินค้า

ครม. ตั้ง 'บิ๊กป๊อก' นั่ง ปธ.คณะกรรมการสำรวจการกักตุนสินค้า

ครม. ตั้ง "อนุพงษ์" นั่ง ปธ.คณะกรรมการสำรวจการกักตุนสินค้า

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่

โดยมี  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ,ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ,ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,อธิบดีกรมสรรพากร ,อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

โดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497