'มหาดไทย' เปิด 4 กลุ่มเสี่ยงโควิด รับหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น

'มหาดไทย' เปิด 4 กลุ่มเสี่ยงโควิด รับหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น

"มหาดไทย" เปิดแผนจัดสรรหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น ให้กับ 4 กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสข่าวกระทรวงมหาดไทย จะแจกหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการนั้น

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งในเรื่องการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) นั้น กระทรวงมหาดไทยมีแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย ทั้งกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1.ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

2.ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง

3.ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ

4.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด