พบผู้ติดเชื้อ 3 หน่วย สธ.เข้าสอบสวนโรคในศูนย์ราชการ

พบผู้ติดเชื้อ 3 หน่วย สธ.เข้าสอบสวนโรคในศูนย์ราชการ

ปลัด ยธ. สั่งกักตัว ขรก.-เจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยง 40-50 คน ปิดสหกรณ์ยาว ด้านเขตหลักสี่-สธ. เข้าสอบสวนโรคภายในศูนย์ราชการ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อใน 3 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทรวงยุติธรรม ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่า หลังได้รับรายงานได้ขีดวงผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่มีโอกาสพบปะร่วมงานกับผู้ป่วยเป็น 3 วง ประมาณ 40-50 คน โดยวงแรกเป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดภายในสหกรณ์ฯรวม 14 คน และกรรมการสหกรณ์ทั้งชุดที่เข้าร่วมประชุมในห้วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุม ส่วนวงที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้ป่วย และวงที่ 3 เจ้าหน้าที่อื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่พบปะกับผู้ป่วย โดยผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยทั้ง 3 วง ให้กักตัวเอง สังเกตอาการภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ในส่วนของอาคารสำนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำความสะอาดทุกซอกมุม พร้อมสั่งปิดทำการสหกรณ์ไปแล้ว

ทางด้าน นายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ เรื่องปิดทำการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ทั้งหมด จำนวน 13 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้หากสมาชิกมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Line และ Facebook โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจากที่บ้านพักจะให้บริการแก่สมาชิกเท่าที่สามารถทำได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 จะเข้ามาทำการสอบสวนโรคภายในศูนย์ราชการอาคารเอ และอาคารบี หลังได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภายในหน่วยงานติดเชื้อโควิด -19 ดังนี้ 1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองคลัง ชั้น 2 กรมที่ดิน อาคารบี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า OTCC ปฏิบัติงานที่ อาคารจอดรถ ชั้น 5 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติงานที่ชั้น 6 อาคารเอ ในส่วนของผู้ที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยนั้น ได้กักตัว 14 วันแล้ว ตามมาตรการแนวทางการป้องกันไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งไปยังพนักงานและเจ้าหน้าที่ หากท่านใดได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงตามข้างต้น ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน