อย่ารังเกียจคนติดโควิด-19 อยู่บ้านตัวเองโรคแพร่มาไม่ได้

อย่ารังเกียจคนติดโควิด-19 อยู่บ้านตัวเองโรคแพร่มาไม่ได้

ที่ปรึกษากรมสุขสภาพจิต เตือนคนไทยรับข่าวสารโควิดด้วยความรู้-เข้าใจ ไม่สื่อสารกับคนป่วยไม่ติดโรค วันข้างหน้าคนติดโรคอาจเป็นตัวเรา-ญาติใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีชุมชนบางบอนไล่คนป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกจากโรงพยาบาลใกล้กับชุมชน ว่า ส่วนหนึ่งมาจากความกลัวทำให้คนขาดสติ ทุกคนควรเผชิญสถานการณ์ด้วยความเข้าใจและสงบ โรคโควิด-19 เป็นกลุ่มโรคอาการของโรคหวัด เพียงแต่เป็นโรคใหม่ที่เรายังไม่มีภูมิคุ้มกัน ผู้ติดเชื้อ 80 % มีอาการเล็กน้อย ส่วนอีก 20% มีอาการปานกลางถึงรุนแรง โดยมีการติดเชื้อปอดอักเสบ หากรับฟังข่าวสารอย่างมีสติ จะรู้ว่าโรคนี้ติดต่อกันเมื่อใกล้ชิด รับละอองฝอยน้ำลายจากการไอจาม น้ำลาย หรือน้ำมูก เมื่อคิดถึงหลักป้องกันโรค (Social distancing) หรือ การเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 1-2 เมตร ร่วมกับการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง แค่นี้ก็ปลอดภัย การที่คนไข้อยู่บ้านตนเอง ก็ไม่สามารถแพร่โรคไปยังบ้านข้างๆได้ หากไม่มีการสื่อสารกัน

“เชื่อว่าคนไทยจะผ่านสภาวะวิกฤตนี้ไปได้ ไม่ยากที่จะเรียนรู้ ปรับตัว มีสติรับข่าวสาร ตรึกตรองอย่างไม่ตระหนก เอาใจเขามาใส่ใจเรา โรคนี้ต่อไปต้องพบคนป่วยมากขึ้น อาจเป็นเราหรือเป็นญาติ หรือคนใกล้ชิดเราก็ได้ และท้ายสุดเมื่อจำนวนคนป่วยมากขึ้น การเก็บเตียง ห้องพักไว้ให้คนป่วยหนักก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ เพราะจะทำให้รพ.รับคนไข้ทุกคน โดยให้คนที่อาการไม่รุนแรงไปอยู่รวมกับคนไข้อาการหนักก็เป็นไปไม่ได้”นพ.ยงยุทธกล่าว