'บิ๊กตู่' ร่ายยาวตอบประเด็นซักฟอกประธานวิปค้าน

'บิ๊กตู่' ร่ายยาวตอบประเด็นซักฟอกประธานวิปค้าน

"พล.อ.ประยุทธ์" ร่ายยาวตอบประเด็นซักฟอกประธานวิปค้าน เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นอภิปรายของประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง โดยบอกว่า เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้อภิปรายคนนี้พูดแบบนี้ทุกครั้ง ดูถูกรัฐบาลเหลือเกิน เหมือนรัฐบาลไม่มีความคิดความอ่าน ไม่ศึกษาจากต่างประเทศเลย ทั้งที่จริงๆ เรามีคนทำงานเป็นล้านคน หลายแสนคน ได้เก็บข้อมูลอดีต ปัจจุบัน และวางแผนอนาคตไปด้วย

ประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จริงๆ แล้วมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุุน หรือ บีโอไอ เช่น การเช่าที่ดินของลาซาดา  การตั้งศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ  แต่รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ ต้องเสียภาษีปกติ

ข้อตกลงกับกลุ่มทุนตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จะต้องช่วยพัฒนาระบบ บุคลากร ตลอดจนแพลทฟอร์มของไทย รัฐบาลไม่ได้ไปตกลงอะไรเรื่อยเปื่อย สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้าอย่างเดิม รัฐบาลก็มีการพัฒนาความรู้ จัดอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการค้าออนไลน์ให้ แต่ก็ต้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย ต้องปรับตัวกันด้วย ไม่ใช่ให้ช่วยอย่างเดียว เพราะถ้าช่วยอย่่างเดียว ก็จะเป็นยาชาอย่างที่ผู้อภิปรายว่า อาจจะเป็นยาพิษเลยด้วยซ้ำ แต่ยอมรับว่ายังทำได้ไม่ทั่วถึง

ปัญหาน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำ พลเอกประยุทธ์ ชี้แจงว่า การขอให้จีนปล่อยน้ำเป็นเรื่องหนึ่ง  สำหรับปีนี้ได้ประสานงานกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีหลายประเทศ เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกระทบไปด้วยกัน ทั้งเมียนมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา  ภัยแล้งเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำฝนตกน้อยลง 20-30% ซึ่งหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบเหมือนไทย

ส่วนข้อสังวลเรื่องปัฤญหาการจ้างงานและคนตกงานนั้น พลเอกประยุทธ์ บอกว่า เมื่อคืนได้ชี้แจงแล้ว แนวโน้มปี 63 อยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่ากังวลมากนักโดยเปรียบเทียบกับปี 62 ปัจจุบันมีผู้ว่างงาน 3.8 แสนคน ก็ดูแลคนกลุ่มนี้ พัฒนา หางาน จับคู่ แมทชิ่ง  มีโครงการสร้างงาน 1.7 พันโครงการ จ้างงานได้ 5 หมื่นกว่าตำแหน่ง  แต่อัตราการว่างงานยังน้อยกว่าปี 61 และ 60 ประเด็นคือต้องดูว่าเรียนสาขาอะไรมา เพราะเรียนบางสาขาก็ไม่มีงานทำ ก็ได้ประสานเรื่องนี้กับกระทรวงอุดมศึกษาฯ สนับสนุนให้เรียนในสาขาที่มีงานทำ

นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานยังมีอัตราตำแหน่งงานว่างอยู่ 3 หมื่นกว่าอัตรา แต่คำถามคือ คุณสมบัติของคนว่างงานตรงกับตำแหน่งงานหรือเปล่า ฉะนั้นการฝึกทักษะแรงงานใหม่ให้ทำงานได้ก็สำคัญ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการ

ในเรื่องเศรษฐกิจถดถอย และหนี้ครัวเรือน พลเอกประยุทธ์ ยอมรับว่า หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงจริง แต่ก็ทรงตัว ต้องมองข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 51 ไม่อยากบอกว่ารัฐบาลอะไรบ้าง เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่า หนี้ครัวเรือนมีทั้งหนี้ที่อยู่อาศัย หนี้เช่าซื้อรถยนต์ และอื่นๆ ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ 65% ส่วนที่ต้องให้ความสำคัญคือ หนี้บัตรเครดิต หนี้ส่วนบุคคล และหนี้นอกระบบ

หนี้ครัวเรือนไทยยังต่ำกว่าอีกหลายประเทศ แต่ก็ยอมรับว่าประเทศเหล่านั้นบางประเทศอาจจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจดี ครัวเรือนจึงสามารถก่อหนี้ได้มาก บางประเทศหนี้เกิน 100%

สำหรับข้อกลาวหาเอื้อประโยชน์เจ้าสัวและตระกูลร่ำรวย พลเอกประยุทธ์ บอกว่า มีการนำรูปของตนที่ถ่ายกับตระกูลร่ำรวยมาเปิด แต่เหมือนจะลืมไปตระกูลหนึ่ง หายไป 1 ตระกูล ร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่า หายไปไหนลองไปหาดู ทำไมถึงอยู่ไม่ได้

พลเอกประยุทธ์ ยังยืนยันความจำเป็นของโครงการชิมช้อปใช้ โดยบอกว่ามีการประเมินตลอด และแสดงความเชื่อมั่นการทำงานของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้าราชการทุกกระทรวง