คกก.สรรหาเคาะชื่อ 2 ป.ป.ช. ชง ส.ว.เห็นชอบ

คกก.สรรหาเคาะชื่อ 2 ป.ป.ช. ชง ส.ว.เห็นชอบ

คกก.สรรหาเคาะ "ณัฐจักร-สุชาติ" เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชง ส.ว.เห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 8 คน ที่มี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ได้มีการประชุมที่ห้องประชุมสนามหลวง อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สนามหลวง ได้เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. จากรายชื่อเข้าสรรหาจำนวน 8 คน ให้เหลือจำนวน 2 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาฯ เท่าที่มีอยู่ โดยที่ประชุมฯ มีมติคัดเลือก นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด และ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี เป็นกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการสรรหา จะส่งรายงานให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คกก.สรรหาเคาะชื่อ 2 ป.ป.ช. ชง ส.ว.เห็นชอบ

คกก.สรรหาเคาะชื่อ 2 ป.ป.ช. ชง ส.ว.เห็นชอบ