'สุริยะ' ยันมติชัด เลื่อนแบนสารพิษ เตรียมฟ้องกลับ 'ไบโอไทย'

'สุริยะ' ยันมติชัด เลื่อนแบนสารพิษ เตรียมฟ้องกลับ 'ไบโอไทย'

รมว.อุตฯ ยืนยันคกก.วัตถุอันตราย มีมติชัดเจนเลื่อนแบนสารพิษ 6 เดือน เตรียมฟ้องกลับ "ไบโอไทย"

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้แจงมติเลื่อนแบนสารเคมี 2 ชนิดคือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้ได้ตามประกาศควบคุม ซึ่งมีการทักท้วงว่ามติไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง โดยยืนยันว่าที่ประชุมมีมติ คนที่ออกมากล่าวว่าที่ประชุมไม่มีมตินั้นไปเอาข้อมูลมาจากที่ใด หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปในที่ประชุม พร้อมย้ำว่ารายละเอียดในการประชุมมีคณะกรรมการ 3 คน เสนอให้เลื่อนออกไป 3 เดือน บางคนไม่ให้แบนและให้ใช้ได้ต่อไป ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการเสนอแนะของกรรมการ จึงแจ้งต่อที่ประชุมให้ช่วยกันไปร่างมติที่เห็นสมควรว่าจะให้เป็นอย่างไร โดยมีการปรับแก้จนให้พอใจกันทุกฝ่าย จึงมีข้อสรุปให้เลื่อนการแบนสารพิษออกไปอีก 6 เดือน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าครบกำหนด 6 เดือนจะเป็นวันที่เท่าใด

อ่านข่าว-เปิดบันทึกลับ 4 ชั่วโมง เคาะเลื่อนแบน 3 สาร

นายสุริยะ กล่าวว่า หลังจากนี้จะให้กรมวิชาการเกษตรไปหาสารทดแทนมาภายในระยะเวลา 4 เดือน ยืนยันว่าขั้นตอนสุดท้ายได้ถามที่ประชุมว่าจะปรับหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ที่ประชุมก็ยังยืนยันในมติว่าให้เลือนออกไปอีก 6 เดือน อีกทั้งในที่ประชุมบางคนอยากให้เลือนออกไปนานกว่านี้ จึงถือว่ามติดังกล่าวเป็นเอกฉันท์

ส่วยมาตรา 12 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย กำหนดว่าต้องมีมติ นายสุริยะ กล่าวว่า การลงมติไม่ใช่แค่การยกมืออย่างเดียว ซึ่งที่ประชุมได้มีการถามกันแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนทุกครั้ง เพราะเมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นแล้ว ก็ถือว่าเป็นมติ และมองว่าการทำงานก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่

ส่วนการที่มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นานสุริยะ กล่าวว่า เมื่อทำเช่นนี้ ทำให้ตนเองเสียหาย จึงได้ให้ฝ่ายกฎหมายดูและฟ้องร้องกลับ