'อภิสิทธิ์' วอนรัฐบาล อย่ามองร.ร.ขนาดเล็กเป็นปัญหา

'อภิสิทธิ์' วอนรัฐบาล อย่ามองร.ร.ขนาดเล็กเป็นปัญหา

อดีตนายกฯ "อภิสิทธิ์" วอนรัฐบาลหยุดความคิดโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหา แนะจัดการศึกษาสอดคล้องกับความจริงในพื้นที่ ไม่ยึดหลักเกณฑ์เดียวทั่วประเทศ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็นทางการศึกษาหลังจากประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ออกมาบอกว่าปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนว่า คุณภาพการศึกษาไทยคือเด็กทุกคนต้องอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจ ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นเลิศ ตอนนี้ระดับนโยบายมองว่าคุณภาพหลายแห่งมีปัญหา เพราะมองในแง่ความคุ้มค่า โรงเรียนขนาดเล็กเป็นการสิ้นเปลือง เราต้องไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา ขนาดของโรงเรียนไม่ได้เป็นปัญหาในตัวของมันเอง

ถ้ามีการบริหารจัดการลงไปแต่ละพื้นที่ จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ พื้นที่ใดขาดอะไร เข้าไปช่วยเหลือจุดนั้น ไม่ใช่เชื่องานวิจัยว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหา การควบรวม ยุบรวมเป็นการประหยัดงบประมาณ ไม่อยากให้มองเช่นนี้ แต่การทำเช่นนี้อาจจะสร้างปัญหาให้เด็ก เช่น ความเป็นอยู่ของชุมชน ความกลมกลืนเมื่อเด็กย้ายโรงเรียน เด็กบางคนเข้าที่โรงเรียนใหม่ เรียมไม่ทันเพื่อน สุ่มเสี่ยงเด็กเหล่านั้นจะออกจากโรงเรียนไปอีก

นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่าเราต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมาย เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารได้ อาจจะฝึกอบรมครู จัดทำหลักสูตรแต่ละโรงเรียน การกระจายอำนาจ อยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของผู้กำหนดนโยบาย