มท.2จี้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เร่งทำประกันรายได้สินค้าเกษตร

มท.2จี้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เร่งทำประกันรายได้สินค้าเกษตร

"นิพนธ์" รมช.มหาดไทย จี้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เร่งทำ "ประกันรายได้สินค้าเกษตร" ข้าว-ปาล์มให้เป็นรูปธรรม สนองนโยบายรัฐ ช่วยเกษตรกร พ่วงเร่งสำรวจชงครม.เคาะจ่ายช่วยผู้ประสบอุทกภัย4 จังหวัด ครอบครัวละ 5 พัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมประชุมมอบนโยบายการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว และชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิโอทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในวันนี้ (30ก.ย.) รัฐบาลได้ประกาศประกันรายได้พืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และปาล์มน้ำมัน พร้อมชี้แจงข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคต่างๆของแต่ละจังหวัดอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสินค้าหลักเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร

2_9

ขณะที่วันที่ 1 ต.ค. เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 260,000 กว่าราย จะได้รับเงินส่วนต่างก้อนแรกโอนเข้าบัญชีผ่านระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ต้องขอความร่วมมือผู้ว่าฯทั่วประเทศได้กำกับดูแล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ให้ได้เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องประชาสัมพันธ์ และนำนโยบายนี้ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ดป็นรูปธรรม รวมถึงนโยบายการประกันรายได้ข้าวด้วย

ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนั้น. รมช.มหาดไทย กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทางรองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงแล้วว่า แม้น้ำจะท่วม ก็จะมีส่วนต่างชดเชยให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ถ้าหากได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อย ทั้งนี้ส่วนพื้นที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ใน 4 จังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดสำรวจข้อมูลพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยจะได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาทเบื้องต้น ซึ่งจะส่งข้อมูลไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) พร้อมได้กำชับให้เร่งดำเนินการเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็วที่สุด

3_11

4_7