สภาฯรับเรื่อง! นร.ถูกสถาบันลงโทษละเมิดสิทธิฯ ปมผมยาว

สภาฯรับเรื่อง! นร.ถูกสถาบันลงโทษละเมิดสิทธิฯ ปมผมยาว

กมธ.ศึกษาฯ สภาฯรับเรื่องกรณีนักเรียนถูกสถาบันลงโทษ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปมผมยาวเกินระเบียบสถาบัน

ที่รัฐสภา ตัวแทนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ยื่นหนังสือต่อน.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา คนที่สอง สภาผู้แทนราษฎรและ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ฐานะรองประธานกมธ.​กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาฯ ต่อกรณีที่พบว่ามีเด็กนักเรียนที่ถูกลงโทษจากสถาบันการศึกษาด้วยวิธีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะไว้ทรงผมที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา แต่ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานการศึกษากลาง ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้น.ส.กุลธิดา กล่าวว่าตนจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ที่ประชุมกมธ.ฯ การศึกษาพิจารณา ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่านักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการลงโทษที่มีผลต่อจิตใจ เช่น การกล้อนผม เพราะผมยาวนั้นสร้างผลกระทบทางจิตใจของนักเรียนในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ขณะที่บทลงโทษของสถาบันการศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานส่วนกลาง และพบว่าการนำระเบียบจากส่วนกลางไปปฏิบัติภายในสถานศึกษานั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

“เบื้องต้นจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อรับเรื่องแล้วจะเป็นขั้นตอนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจง เช่น ส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผลการศึกษาเรื่องนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การทบทวนระเบียบภายในสถาบันการศึกษาที่ต้องกำหนดเกณฑ์การลงโทษที่ไม่กระทบต่อสิทธิของนักเรียนด้วย” น.ส.กุลธิดา กล่าว.