วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

logo

สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี

สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี

ปิดตำนานคนดัง "ปิยะ อังกินันทน์" ส.ส. 6 สมัยแห่งเพชรบุรี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

เมื่อเวลา 09.17 วันที่ 25 ก.ย. 2562 นายปิยะ อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 6 สมัย ได้เสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ในวัย 85 ปี ที่ รพ.กรุงเทพ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี
สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี

สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี

นายปิยะ เคยเป็นพนักงานธนาคาร ที่ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง ต่อมาเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็น สมาชิกสภาจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2500 ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย แต่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อมา (พ.ศ. 2518) และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 6 สมัย

ทั้งนายปิยะ ยังเคยร่วมก่อตั้งพรรคชาติประชาธิปไตย กับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย

3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

สิ้น 'ปิยะ อังกินันทน์' ส.ส. 6 สมัย ปิดตำนานเจ้าพ่อเพชรบุรี

4.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

5.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม