หนุนตั้งสถาบันพืชกัญชา ยกระดับหมอพื้นบ้าน

หนุนตั้งสถาบันพืชกัญชา ยกระดับหมอพื้นบ้าน

"ภท.” จัดเวทีฟังร่างกม.กัญชาครั้งที่ 4 เสนอตั้งสถาบันพืชยาเสพติด - ปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ทางพาณิชย์ - ให้สิทธิ์1 บ้านปลูก 6 ต้น