บิ๊กป.ป.ส.ย้ำ 'กัญชา-กัญชง' ยังเป็นยาเสพติด

บิ๊กป.ป.ส.ย้ำ 'กัญชา-กัญชง' ยังเป็นยาเสพติด

เลขาธิการ ป.ป.ส.ระบุ กัญชา-กัญชง ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ปลูก ครอบครอง ผิดกฎหมาย.ประกาศสธ.ยกเว้นเฉพาะสารสกัด CBD

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามยาเสพติด (ป.ป.ส ) กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ยกเลิกชื่อส่วนประกอบของพืชกัญชาและกัญชง จากยาเสพติดประเภท 5 ว่า การยกเว้นไม่ถือเป็นยาเสพติดจะจำกัดอยู่เฉพาะเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ของกัญชาและกัญชง

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง รวมทั้งสาร CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 ที่มี THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.01 สารสกัด CBD หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.2 ที่ใช้เป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือสมุนไพร เมล็ดกัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ที่ใช้ผสมในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ที่ใช้ผสมในเครื่องสำอาง ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง เท่านั้น โดยไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษ

            นายนิยม กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางซึ่งส่วนผสมของสารสกัด CBD เมล็ดกัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก(นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม62 เป็นต้นไป) จึงยกเว้นเฉพาะสารสกัด CBD ที่ให้ใช้เป็นยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรืออาหารที่มีเมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เครื่องสำอางที่มีของน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงเป็นส่วนผสม ซึ่งผลิตในประเทศไทยจากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยอาหาร หรือกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางเท่านั้น

"กัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิตเพาะปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขขั้นตอนต่อไปจะต้องออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการนำเมล็ดกัญชง น้ำมันหรือสารสกัดจากกัญชงหรือกัญชาไปใช้เป็นส่วนผสมในยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตในไทยให้ประชาชนรับทราบ" เลขาธิการป.ป.ส. กล่าว