กกต.เดินสายติวเข้มพรรคการเมือง

กกต.เดินสายติวเข้มพรรคการเมือง

กกต.เดินสายติวเข้มสาขาพรรคการเมือง-ตัวแทนพรรคการเมือง สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ สำนักงานกกต. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองอยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ประสานงานของพรรคการเมืองจากสำนักงานใหญ่ และพนักงานของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง แนวทางการปฏิบัติงาน ของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง