ปลัดกห.นำทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลสังกัดสป.

ปลัดกห.นำทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลสังกัดสป.

"พลเอก ณัฐ" ปลัดกห.นำทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลสังกัดสป.

เช้าวันนี้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลสังกัด สป. ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีนายทหารชั้นนายพล และนายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายฯ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิ่ง 1 กิโลเมตรภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งการดันพื้นและการลุกนั่ง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน