'อนุพงษ์' เผยมท. จัดงบฯ 1.5 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกร ประสบภัยแล้ง-น้ำท่วม

'อนุพงษ์' เผยมท. จัดงบฯ 1.5 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกร ประสบภัยแล้ง-น้ำท่วม

"อนุพงษ์" เผย มท. จัดงบฯ 1.5 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกร ประสบภัยแล้ง-น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย เสนอขอ ครม. อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยจำนวน 15,800 ล้านบาทว่า งบประมาณดังกล่าวสำนักงบประมาณให้ใช้งบที่มีอยู่จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดยทางจังหวัดต้องพิจารณาในโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้โดยตรง โดยเฉพาะที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยให้พิจารณาแผนงานที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนงานจัดการน้ำของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เป็นต้น เพราะไม่สามารถทำแผนงานใหม่ได้ทัน

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากพบว่ากระทำความผิดจะไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น อย่าคิดว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วจะทุจริตได้