'จุรินทร์' นัด 3 ฝ่ายเคาะประกันรายได้ข้าวพรุ่งนี้

'จุรินทร์' นัด 3 ฝ่ายเคาะประกันรายได้ข้าวพรุ่งนี้

“จุรินทร์” นัด 3 ฝ่ายเคาะประกันรายได้ข้าวพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่า จะทยอยนำมาตรการประกันรายได้เกษตรกรโดยเคาะสรุปราคาสินค้าการเกษตรที่จะอยู่ในโครงการประกันรายได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เป็นรายตัว

ทั้งมาตรการประกันรายได้ปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยคำนวณจากรายได้ที่ประกันลบด้วยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่กำหนด แล้วโอนส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรทันที ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติในสัปดาห์หน้า (19 สิงหาคม 2562)

 

อย่างไรก็ดี ในวันพรุ่งนี้ (17สิงหาคม2562) จะมีการประชุมร่วมคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และเกษตรกรฯเพื่อเคาะประกันรายได้ข้าว ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.พิจารณาต่อไป โดยจะเป็นแนวทางให้ส่วนต่างเช่นกัน

ส่วนเรื่องของ ยางพารา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดูแลโครงการประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบที่ชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ซึ่งคาดว่า ทั้งหมดจะนำเสนอในคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วๆ นี้ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอพร้อมกันทั้งหมดทั้งนี้ กำหนดการในวันพรุ่งนี้ นายจุรินทร์ จะลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังข้อมูล พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรและโรงสี ก่อนจะประชุม 3 ฝ่าย กับภาคเอกชน เกษตรกร และกระทรวงพาณิชย์