“วราวุธ” หนุน “ดำรงค์” ไม่เห็นด้วยกับโครงการรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานฯ

“วราวุธ” หนุน “ดำรงค์” ไม่เห็นด้วยกับโครงการรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานฯ

พร้อมยืนยัน โครงการที่จะดำเนินการต้องดูความเหมาะสม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)นายวราวุธ ศิลปอาชากล่าววันนี้ว่า ต้องขอบคุณ นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย ที่มีหัวใจรักผืนป่าสมกับชื่อของพรรค 

นายวราวุธยืนยันว่าโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการต้องดูตามความเหมาะสม ถ้าทำไปแล้วเกิดความเสียหายกับพื้นที่อุทยาน ตนก็ไม่เห็นด้วย

นายวราวุธกล่าวเพิ่มเติมว่า คงต้องไปดูว่าอะไรทำให้นายดำรงค์พูดแบบนั้น พร้อมกับย้ำว่าถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทรัพยากรธรรมชาติ ตนก็ให้การสนับสนุน

การแสดงความคิดเห็นของนายวราวุธ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ นายดำรงค์ ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แถลงที่รัฐสภาว่า ทางพรรคไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เสนอแนะให้รัฐบาลมอบที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งป่าวังน้ำเขียว ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปให้บุคคลกลุ่มหนึ่งไปทำประโยชน์

ทั้งนี้ ทางผู้ตรวจฯ โดย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งผลวินิจฉัยการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการถือครองที่ดินของราษฎรใน 5 อำเภอ 2 จังหวัดที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและข้อกล่าวหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้แก่ อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี และอ.เสิงสางจ.นครราชสีมา และอ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

โดยได้ส่งคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะกรณีดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้แล้วเสร็จภายใน120วัน 

โดยผู้ตรวจฯ เสนอให้ ทส. ปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯทับลานโดยให้ยึดถือแนวเขตตามที่ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดร่วมกันมาแล้วเมื่อปี พศ.2543 เพื่อแก้ไขปัญหาการทับช้อนกันของพื้นที่

จากนั้น บริเวณพื้นที่ที่ถูกกันออกหรือเพิกถอนจากเขตอุทยานฯ ให้กรมป่าไม้รายงานเหตุผลและความจำเป็นไปยัง รมว.ทส. เพื่อออกกฎกระทรวงยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติยกเลิกพื้นทีป่าเพื่อการอนุรักษ์ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงคือเป็นป่าเสื่อมโทรมที่รัฐจัดให้ประชาชนเข้าไปทำกิน (พมพ./คจก.)

จากนั้น ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ครบถ้วน

ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตอุทยานฯ ทับลาน ให้กรมอุทยานฯแก้ไขปัญหาโดยการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ "ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562"

นอกจากนี้ นายดำรงค์ ยังแสดงการคัดค้านการนำที่ดิน สปก.ไปแปลงเป็นโฉนด เพื่อนำไปซื้อขายได้ ที่นายดำรงค์เรียกว่า “นโยบายโฉนดทองคำ” ซึ่งผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นคนในพรรคพลังประชารัฐได้เปรยไว้หลังเข้ารับตำแหน่ง

นายดำรงค์ ยังแสดงการคัดค้านเพิ่มเติมในประเด็นการเสนอให้มีการตัดถนนเชื่อมคลองลาน- อุ้มผางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายคลองลาน - อุ้มผาง ภาคประชาชน (ครคอป.) ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการระงับโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งนายดำรงค์มองว่า เรื่องนี้จะส่งผลกระทบมหาศาล เพราะปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยไปอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมทั้งผู้อพยพมาใหม่และเก่าบุกรุกป่าต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ถ้ามีการตัดถนนจะทำให้มีการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดียวทำลายต้นน้ำลำธารจำนวนมากและควบคุมไม่ได้ 

ดังนั้นหากรัฐบาลดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งหรือตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว นายดำรงค์จึงประกาศว่า พรรครักษ์ผืนป่าของตนพร้อมที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันที

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ พรรคขนาดเล็กที่ร่วมรัฐบาลได้ประกาศถอนตัวเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดคำถามต่อพรรคของนายดำรงค์แม้จะมีเพียงสองเสียง เพราะอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำได้