'วราวุธ' ซุ่มฟิต เดินบันได 14 ชั้น ระบุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

'วราวุธ' ซุ่มฟิต เดินบันได 14 ชั้น ระบุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

"วราวุธ" ซุ่มฟิต เดินบันได 14 ชั้น ระบุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ช่วงที่ส.ส.อภิปรายในสาระและเนื้อหาของนโยบาย รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมเพื่อรอการชี้แจง ส่วนหนึ่งรับฟังการชี้แจงและเตรียมการชี้แจงขณะที่รัฐมนตรีอีกส่วนพักผ่อนอริยาบถอยู่ด้านนอก ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาระหว่างรอการชี้แจงนั้น เดินออกกำลังกายภายในอาคารหอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้วยการเดินบันได จากชั้น 1 ถึง ชั้น 14 

โดยนายวราวุธ ให้สัมภาษณ์ว่า ระหว่างที่รอการประชุมและชี้แจงตนขอเดินออกกำลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยตนจะเดินขึ้นบันไดภายในอาคาร จากนั้น 1 ถึงชั้น 14  จำนวน 5 รอบ

ทั้งนี้ มีส.ส.ที่รู้จัก ได้ทักทายและให้กำลังใจนายวราวุธด้วย.