โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ให้แก่ 'หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ให้แก่ 'หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ "หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1
2. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

image_big_5cdc114c731e0