ประกาศราชกิจจาฯ ‘3 มิ.ย.’ เป็นวันหยุดราชการ

ประกาศราชกิจจาฯ ‘3 มิ.ย.’ เป็นวันหยุดราชการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชินี” ประกาศราชกิจจาฯแล้ว "3 มิ.ย." เป็นวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี

ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี