'ซูเปอร์โพล' ชี้ปชช.พอใจผลงานรัฐบาล-คสช. ทำบ้านเมืองสงบ

'ซูเปอร์โพล' ชี้ปชช.พอใจผลงานรัฐบาล-คสช. ทำบ้านเมืองสงบ

"ซูเปอร์โพล" ชี้ปชช.พอใจผลงานรบ-คสช.ด้านทำบ้านเมืองสงบ แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ชู "ประยุทธ์" เหมาะนายกฯมากสุด

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.61 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะติดเสียงประชาชนที่สุดแห่งปี จำนวนทั้งสิ้น 2,437 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 10 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ผลงานของรัฐบาลและ คสช. ที่ประชาชนพอใจแห่งปี พ.ศ. 2561 มากที่สุด ได้แก่ การทำบ้านเมืองสงบสุข แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ได้ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ร้อยละ 31.9 อันดับสามได้แก่ จัดระเบียบสังคม ได้ร้อยละ 31.8 อันดับสี่ ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ร้อยละ 30.9 อันดับห้าได้แก่ แก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ได้ร้อยละ 30.5 อันดับหก ได้แก่ รักษาป่ารักษาป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเงินอุทยานรั่วไหล ได้ร้อยละ 25.3 อันดับเจ็ด โครงการประชารัฐ ได้ร้อยละ 24.0 อันดับแปด แก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ได้ร้อยละ 20.9 อันดับเก้า แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ได้ร้อยละ 18.3 และอันดับสิบ แก้ปัญหาความไม่สงบภาคใต้ ได้ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ล่าสุด พบว่า อันดับแรก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ร้อยละ 23.7 อันดับสอง คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ได้ร้อยละ 16.6 อันดับสาม นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ได้ร้อยละ 11.5 อันดับที่สี่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ร้อยละ 11.0 และที่เหลือร้อยละ 37.2 ระบุคนอื่น ๆ และ ยังไม่รู้ใครเหมาะสม 

ที่น่าสนใจคือ หลังสอบถาม ฐานะทางการเงินของประชาชนว่า ดีขึ้น เหมือนเดิม หรือ แย่ลง เปรียบเทียบตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมากับ ช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงบานปลาย คิดย้อนกลับไป 5 ปีที่แล้ว ปี พ.ศ. 2557 พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 42.4 ระบุเหมือนเดิม ร้อยละ 31.7 ระบุ ดีขึ้น แต่ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.9 ระบุแย่ลง อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.6 มองว่า ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ พ.ศ. 2562 ฐานะทางการเงินจะดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 39.5 คิดว่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 6.9 คิดว่าจะแย่ลง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาล และ คสช. ยังมีผลงานที่ทำให้ประชาชนให้การสนับสนุนมากที่สุดคือ การทำบ้านเมืองสงบสุข แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ดี แต่ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึง “ความย้อนแย้งทางการเมือง” หรือ Political Paradox ในอารมณ์ของสังคมผู้คนตอนนี้ที่นิยมพรรคเพื่อไทยมากที่สุด แต่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมากที่สุด ดังนั้นหาก รัฐบาลและ คสช. แก้ปมค้างคาในใจของประชาชนได้ตรงจุด ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองจะสงบสุขต่อเนื่อง เพราะประชาชนเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วว่า ปีใหม่นี้ หรือ ปีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ฐานะทางการเงินของพวกเขาน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมานี้