ผลตอบ 4 คำถามนายกฯ เป็นไปตามคาด!!

ผลตอบ 4 คำถามนายกฯ เป็นไปตามคาด!!

"เพจไทยคู่ฟ้า" เผยผลตอบ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี เผยประชาชนเชียร์ "ลุงตู่" นั่งเก้าอี้ต่อ พร้อมหนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

เพจเฟซบุ๊คผู้ใช้ชื่อไทยคู่ฟ้า ของสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊คผลการตอบถาม 4 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจัดทำอินโฟกราฟิครวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 27 ตุลาคม มีข้อสรุปว่า 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า "ได้"

2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า ให้ใช้กลไกกฎหมายและการปฏิรูป และมีข้อเสนอแนะ เช่น ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ให้มีการใช้กฎหมายที่เข้มงวด บทลงโทษที่รุนแรงต่อนักการเมืองที่กระทำผิด ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้มีการเปิดเผยประวัติผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สาธารณะชนรับทราบ นอกจากนี้ประชาชนยังสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในตำแหน่งนายกฯ จนกว่าจะปฏิรูปสำเร็จ

3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดย ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้นถูกต้องหรือไม่ คนไทยโดยส่วนใหญ่ เห็นว่า ไม่ถูกต้องและสนับสนุนให้ปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้

4.คิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ คำตอบคือ "ไม่ควร" และหากเข้ามาอีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข ส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้เหมาะสมในลำดับแรก ส่วนแก้ไขด้วยวิธีอะไร คำตอบส่วนใหญ่คือ ด้วยกฎหมายและการปฏิรูป บทลงโทษที่รุนแรง ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่กระทำผิดอีก มอบภารกิจทุกด้านให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการให้สำเร็จก่อนจึงค่อยมีการเลือกตั้ง

ผลตอบ 4 คำถามนายกฯ เป็นไปตามคาด!!

ผลตอบ 4 คำถามนายกฯ เป็นไปตามคาด!!