ย้ำกองทัพดูแลสร้างความเชื่อมั่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง

ย้ำกองทัพดูแลสร้างความเชื่อมั่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง

ผลการประชุมสภากลาโหม กองทัพย้ำดูแลงานมั่นคงต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม เป็น ประธาน ว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงกับภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง เพื่อสร้างงานกระจายรายได้และความเชื่อมโยงกับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจงานความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนในขณะเดียวกันในภารกิจการพัฒนาประเทศของกองทัพ ให้ใช้กลไก ของหน่วยงานพัฒนาที่มีอยู่ เร่งสนับสนุนขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายเช่นเรื่องการสร้างถนน การพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพ โดยการขยายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐและสร้างการรับรู้กับประชาชนควบคู่กันไป