เดินหน้าพูดคุยสันติ พร้อมกำหนดพื้นที่ปลอดภัย3จชต.

เดินหน้าพูดคุยสันติ พร้อมกำหนดพื้นที่ปลอดภัย3จชต.

"พล.อ.อักษรา" เตรียมประสาน "ผู้อำนวยความสะดวก" แจงกลุ่มเห็นต่างเดินหน้าพูดคุย พร้อมกำหนดพื้นที่ปลอดภัย 3 จชต.

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวแสดงทัศนะต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสำเร็จ ว่า จำเป็นต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี โดยในระดับยุทธศาสตร์ รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจน คือ การปฏิเสธการก่อการร้าย และใช้แนวทางสันติวิธี ผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จึงได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง UN , OIC และองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จากการสนับสนุนทั้งปวงไม่ว่าจะมาจากภายนอกประเทศ หรือจากประชาชนในพื้นที่ก็ตาม

พล.อ.อักษรา ชี้แจงว่า ในระดับยุทธการ คือการควบคุมพื้นที่ คุมทรัพยากรและคุมประชาชน โดยการคุมพื้นที่นั้น จำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น ชุมชนเขตเมือง ชนบทป่าเขา และพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดวางกำลัง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อย่างเหมาะสมกับขีดความสามารถ ของกำลังแต่ละประเภท และใช้เทคโนโลยี รวมทั้งงานมวลชนเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ โดยระดับยุทธการนั้นงานมวลชนมีความสำคัญสูงสุดคือ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศอย่างชัดเจน 3 ประการว่า 1.ไม่ยอมรับการก่อการร้าย 2.ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ 3.ไม่เอาโจร ไม่ว่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น,อิทธิพลผลประโยชน์ ยาเสพติด และกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆ

พล.อ.อักษรา กล่าวว่า ส่วนในระดับยุทธวิธีนั้น เป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มผู้เห็นต่างสุดโต่ง โดยการนำบทเรียนจากความผิดพลาดมาซ้อนกลผู้ก่อเหตุ และกวาดล้างกองกำลังติดอาวุธให้หมดสิ้นไป ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่เหนือกว่าเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

พล.อ.อักษรา ระบุด้วยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์บางท่าน ได้พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากการพูดคุยเพื่อสันติสุข จนสร้างความสับสนให้ผู้อำนวยความสะดวก และสร้างความหวาดระแวงให้กับขบวนการผู้เห็นต่าง ดังนั้น หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้คณะพูดคุยฯ เดินทางไปสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยความสะดวก ผ่านไปยังกลุ่มผู้เห็นต่าง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ยังคงดำรงความต่อเนื่องของการพูดคุย ซึ่งเป็นงานยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัย อันเป็นความหวังของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป และจากการประสานในขั้นต้นทราบว่า กลุ่มผู้เห็นต่างมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังเสร็จงานพระราชพิธีแล้ว

“ดังนั้นผมจึงใคร่ขอให้นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนทั้งหลายได้กรุณานำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่นำผลการปฏิบัติทางยุทธวิธี มากล่าวโทษว่าเกิดจากความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์และให้การสนับสนุนแนวทางสันติวิธีของรัฐบาล ซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทำให้ผู้ก่อเหตุขาดความชอบธรรม และต้องยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน เพื่อลดการสูญเสียนั่นเอง” พล.อ.อักษรา กล่าว