เปิดหนังสือ 'ออมสิน' ขอ 'นายกฯ' ทบทวนมติโอน 'พงศ์พร'

เปิดหนังสือ 'ออมสิน' ขอ 'นายกฯ' ทบทวนมติโอน 'พงศ์พร'

เปิดหนังสือ "ออมสิน" ขอ "ประยุทธ์" ทบทวนมติโอน "พงศ์พร" กลับสำนักพุทธฯ