ลุ้นระทึก!! 29พ.ค.นี้นัดถกโผสีกากี

ลุ้นระทึก!! 29พ.ค.นี้นัดถกโผสีกากี

ลุ้นระทึก!! 29 พ.ค. บอร์ดกลั่นกรองนัดถกโผสีกากี "สว - รองผบก." จ่อคลอดคำสั่ง 3 มิ.ย.นี้

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อนัดประชุมคณะกรรมพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.นี้ 2560 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการประชุมการบริหาร ตร. ในเวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ โดยภายหลังประชุมเสร็จ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่มี ผบ.ตร.เป็นประธานฯ รอง ผบ.ตร.และ จตช.เป็นคณะกรรมการฯ จะประชุมต่อที่ห้องประชุม 2 ต่อ

อย่างไรก็ตามสำหรับการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งในสายวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ รวมประมาณ 100 กว่าตำแหน่ง จะนำรายชื่อเข้าประชุม ก.ตร.ในวันที่ 31 พฤษภาคม แล้วนำรายชื่อของผู้ที่ผ่านการพิจารณาฯให้ ผบ.ตร.ลงนามพร้อมกันทั้งหมด ให้คำสั่งมีผล ต่อไป ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่าง วันที่ 1-3 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะประกาศทางเว็บไซด์ของกองสารนิเทศ ให้ทราบกันต่อไป